Stevning

En sprudlende landsby

Aktiviteter

Klik her for Vinter aktiviteter skema 2017 – 18

VINTERAKTIVITETER 2017 – 2018

Motionsgymnastik : instruktør Ingeborg Atzen

Sæsonen starter tirsdag d  12. september kl  11 – 12
Pris fra september til marts: 200 kr

Yderligere information: Margit Schmidt, tlf 26568197

Motionsbadminton / familie leg og spil

På udvalgte tider er der mulighed for at spille badminton (se aktivitetsskema).

Tildeling af tider ved Linda Christensen, tlf. 60942742

Kortspil
Der spilles kort i foreningens klublokale under børnehuset torsdage

Sæsonen starter torsdag 14. september kl 19 – 22
Pris pr sæson : 100 kr
For yderligere information : Poul Nissen tlf: 20810897

 

Hvis der er nogen, der har ideer til eller interesse for nye tiltag, er foreningen meget åbne for forslag, og til at forsøge at skaffe instruktører / ledere – der skal bare være en vis opbakning i forvejen.

 

 

                                                                                Med venlig hilsen

                                                                                Bestyrelsen