Stevning

En sprudlende landsby

Diverse regulativer fra Sønderborg Kommune

Hvis du er i tvivl reglerne for vedligeholdelse af din beplantning,
er du velkommen til at kontakte Veje og Trafikafdelingen,
tlf. 88 72 56 20.

Retningslinier for beskæring af hække, buske og træer: http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Teknik%20og%20Milj%F8/Dokumenter/veje-og-trafik/Doc.%201%20Besk%C3%A6ring%20af%20h%C3%A6kke,%20buske%20og%20tr%C3%A6er.pdf

Skitse for beskæring af hække, buske og træer

Skitse over beskæring