Stevning

En sprudlende landsby

Info Fra Grundejerforeningen

Hvis du er i tvivl reglerne for vedligeholdelse af din beplantning, er du velkommen til at kontakte Veje og Trafikafdelingen, tlf. 88 72 56 20.

Retningslinier for beskæring af hække, buske og træer: http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Teknik%20og%20Milj%F8/Dokumenter/veje-og-trafik/Doc.%201%20Besk%C3%A6ring%20af%20h%C3%A6kke,%20buske%20og%20tr%C3%A6er.pdf

Skitse for beskæring af hække, buske og træer:
Skitse over beskæring