Stevning

En sprudlende landsby

Fritidsklub og lokaleudlejning

Fritidsklubbens lokaler udlejes til børnefødselsdage:

Hvis du gerne vil leje fritidsklubbens lokaler til en børnefødselsdag, skal du gå ind på Kulturhusets hjemmeside: http://www.stevningkulturhus.dk.dk og vælge menupunktet Stevning Fritidsklub

Stevning Fritidsklub:

Fritidsklubben er lukket ned, da det ikke har været muligt at finde nok frivillige voksne til at drive den.

Hvis du har lyst og energi til at starte klubben op igen skal du kontakte, kulturhusets formand, Steffen Fog på tlf. 60 14 24 13. eller mail steffen@stevningkulturhus.dk.

Vi har gode lokaler med musikanlæg, forskellige spil og aktivitetsmaterialer. Vi har også en lille økonomi til at starte op med. Vi vil også være behjælpelig i opstartsfasen.