Stevning

En sprudlende landsby

FOBIS

FOBIS   – Forældre og borgerforening i Stevning og omegn

Foreningen er en selvstændig forening med det formål at styrke og udbygge samarbejde mellem borgerne i lokalsamfundet og være med til at sikre, at Stevning til stadighed er et aktivt og levende landsbysamfund.
FOBIS blev stiftet d. 23. februar 1965. Den første bestyrelse bestod af fire lokale beboer og én repræsentant fra skolen.  Sidenhen er bestyrelsen udvidet til syv medlemmer.
Generalforsamling afholdes i marts måned hvert år. 
FOBIS står traditionelt for flg. arrangementer: Fastelavn, Sankt Hans og Dilettant.

Bestyrelsen:   

Formand:
Johannes Good,
Midtvej 2
email: jgood@live.dk

Næstformand:
Henriette Petersen, Stevninggade 19

Kasserer:
Poul Nissen, Skolevænget 9


 

Bestyrelsesmedlemmer:
Lone Rasmussen, Hjortspringvej 17
Susanne Madsen, Ravnsbjergvej 4
Johannes Good, Midtvej 1
Steffen Jørgensen, Vestermarken 25 (repræsentant i landsbylaug)