Stevning

En sprudlende landsby

Stevning Landsbylaug

                                

 

   
 • Landsbylauget varetager lokalsamfundets interesse.
 • Landsbylauget står bag udgivelsen af bladet Rundt om Stevning og er
  ansvarlig for Stevnings hjemmeside.
 • Landsbylauget sørger for, at der hver sommer findes en tømmerflåde i
  vandet ved Sandvig.
 • Landsbylauget er bindeled til landdistriktsudvalget under Sønderborg
  kommune.  
 • Landsbylauget er medlem af Nordals Landsbylaug.
 • Landsbylaugets pris uddeles hvert år til en person i området, som i særlig
  grad fortjener en anerkendelse for et godt initiativ eller for en stor indsats
  til gavn for Stevning.
 • Landsbylauget er ansvarlig for Stevning Kulturhus i forhold til de kommu-
  nale myndigheder.