Stevning

En sprudlende landsby

Landsbylaugets medlemmer (ny)

Landsbylauget består af 5 folkevalgte medlemmer, samt repræsentanter fra foreningerne. Lauget kan kontaktes på email stevninglandsbylaug@gmail.com

Herunder ses hvem der repræsenterer hvad.

< TR >

NAVN:

REPRÆSENTERER:

E-MAIL ADRESSE:

Lene Thomsen Landsbylaug formand hjortspringvej19@gmail.com
Mikael Johansen Landsbylaug Kasserer
Lene Nissen Landsbylaug medlem
Jens Peter Christiansen Landsbylaug 2. suppleant nygaarden@bbsyd.dk
Claus Bonde Landsbylaug næstformand als.entreprenoer@mail.dk
Hanne Rothe Landsbylaug medlem
ledig Landsbylaug 2. suppleant
Vagn Hesselager Lokalhistorisk forening
Steffen Fog Stevning Kulturhus
Ejvind Bojsen Rundt om Stevning
Helle Jordt Henningsen Fritidsklubben
Johannes Good FOBIS
Ole B. Pedersen Grundejerforeningen obpedersen@bbsyd.dk
Lene Nissen Ringriderforeningen
Per Appel Stevningnor Bådelaug